Jakub Boehme - O życiu nadzmyslowym (Vom ubersinnlichen Leben), strona tytułowa, 1730.